Sundsvalls Byggarna AB

Kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

Krister Lind på Sundsvallsbyggarna är utbildad kontrollansvarig och certifierad via SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)

Enligt Boverket ska det vid nybyggnationer samt till- och ombyggnader alltid finnas en certifierad kontrollansvarig. 

Den kontrollansvarige har som uppdrag att tillsammans med byggherren ta fram en kontrollplan för kommande bygge.

Den kontrollansvarige ansvarar för att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Läs mer på Boverket
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kontrollansvarig

Rulla till toppen