Sundsvalls Byggarna AB


Sundsvallsbyggarnas arbete med hållbarhet

För Sundsvallsbyggarna är det viktigt att vår verksamhet och våra tjänster bidrar till en mer hållbar utveckling, utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Vi har som målsättning att utveckla hållbarhetsrapportering mot de lagkrav som ställs enligt det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och det sker ett arbete inom området tillsammans med moderbolaget Rotundagruppen och övriga företag som ingår i koncernen.

Några exempel

Fossilfria transporter – under 2024 ska alla servicebilar bytas ut till elbilar.

Följa beställarnas miljökrav och främja miljövänliga alternativ och återvinning av byggmaterial där det är möjligt.

Fokusera på att minska avfallsmängden och återvinning. 

Att jobba med mångfald och öppna upp möjligheter för praktikanter och återvändande medarbetare är en del av det arbete som görs.

Rulla till toppen