Sundsvalls Byggarna AB


Vad kan vi göra för dig?

Sundsvallsbyggarna jobbar främst med renovering, ombyggnation och tillbyggnation för företagskunder. Förutom entreprenadprojekt utför vi service efter behov.

Entreprenad

Här finns det ju olika vägar att gå. Totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Vi anser att det bästa för båda parter är ett Partnering-upplägg med en totalentreprenad som grund. Men vi har stora erfarenheter av alla entreprenadtyper och det är du som beställare som avgör vilket upplägg som passar er bäst.

Vi på Sundsvalls Byggarna AB vid en totalentreprenad med partnering-upplägg ansvarar för projektering, material och utförande av arbetet. Genom att komma in tidigt i processen får vi större möjligheter att bidra till planeringen och blir samtidigt en bättre partner under projektets gång. Vår erfarenhet är att ett partnering-upplägg leder till effektiva och flexibla byggprocesser, säkrare kostnadskontroll och ett mer konstruktivt arbetsklimat. Pecis så som vi vill att det ska vara.

Byggservice

På byggservice har vi ca 10 fullutrustade servicebilar som är redo för att hjälpa våra beställare vid behov. Här utför vi alltifrån anpassningar, renoveringar, om- och tillbyggnader, underhåll etc. Här har vi bred kompetens och kan skicka rätt person på rätt uppdrag. Detta för att ge vår beställare den bästa services till rätt pris.

Rulla till toppen